SPECIALISATIONS

DISMISSAL

Whether it concerns individual or collective dismissal, a reorganisation, dismissal due to company closure, relocation, poor functioning or dismissal of a statutory director, we advise, support and assist in any form of dismissal.

Read more.

Arbeidsrecht The Legal Group Advocaten Arbeid Advocaten The Legal Group Amsterdam Den Haag
Beëindigings Vergoeding Werknemer Vs Werkgever | Arbeid Advocaten

ADVICE

We advise on a range of labour law themes, such as reorganisations, transfer of undertakings, collective labour agreements, Works Council problems, illness and occupational disability. But also about salary structures, non-compete and/or non-solicitation clauses and director’s liability.

Read more.

CONTRACTS

Labour law has many different contracts, each with their own character. Besides fixed term or permanent employment contracts, there are deferred performance employment contracts, flexible contracts, commission contracts, manuals, rules and diverse policies, which we can draw up, assess and adjust where necessary.

Read more.

The Legal Group Advocaten, Arbeid Advocaten Amsterdam Den Haag
Arbeid Advocaten The Legal Group Amsterdam Den Haag

HOLIDAY, LEAVE AND OCCUPATIONAL DISABILITY

Any form of absence from the work floor has its own set of rules, customs and policy to be followed. Whether it concerns holiday, parental, maternity or adoption leave or absenteeism due to illness or a work conflict, for example. In all these cases, it’s important to have good information to prevent mistakes.

Read more.

Ontslag

Of het nou gaat om individueel – of collectief ontslag, een reorganisatie, ontslag wegens bedrijfssluiting, -verhuizing, disfunctioneren of het ontslag van een statutair bestuurder, wij adviseren, ondersteunen en ontzorgen bij elke vorm van ontslag.

Lees meer.

Arbeidsrecht The Legal Group Advocaten Arbeid Advocaten The Legal Group Amsterdam Den Haag
Beëindigings Vergoeding Werknemer Vs Werkgever | Arbeid Advocaten

Advies

Wij adviseren bij allerhande arbeidsrechtelijke thema’s, zoals reorganisaties, overgang van onderneming, cao’s, OR problematiek, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar ook bij  beloningsstructuren, non-concurrentie- en/of relatiebedingen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees meer. 

Overeenkomsten

Het arbeidsrecht kent een veelvoud aan verschillende overeenkomsten met elk hun eigen karakter. Naast arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, zijn er de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, het min-maxcontract, de overeenkomst van opdracht, handboeken, regels en divers beleid, die wij kunnen opstellen, beoordelen en waar nodig aanpassen.

Lees meer.

The Legal Group Advocaten, Arbeid Advocaten Amsterdam Den Haag
Arbeid Advocaten The Legal Group Amsterdam Den Haag

Vakantie, verlof en arbeidsongeschiktheid

Elke vorm van afwezigheid op de werkvloer heeft zijn eigen set van regels, gebruiken en beleid dat moet worden gevolgd. Of het nou gaat om vakantie, ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallings- of adoptieverlof of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Het is belangrijk om je hierover goed te laten informeren om misstappen te voorkomen.

Lees meer.

Arbeidsrecht The Legal Group Advocaten Arbeid Advocaten The Legal Group Amsterdam Den Haag

Ontslag

Of het nou gaat om individueel – of collectief ontslag, een reorganisatie, ontslag wegens bedrijfssluiting, -verhuizing, disfunctioneren of het ontslag van een statutair bestuurder, wij adviseren, ondersteunen en ontzorgen bij elke vorm van ontslag.

Lees meer.

Advies

Wij adviseren bij allerhande arbeidsrechtelijke thema’s, zoals reorganisaties, overgang van onderneming, cao’s, OR problematiek, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar ook bij  beloningsstructuren, non-concurrentie- en/of relatiebedingen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees meer. 

Overeenkomsten

Het arbeidsrecht kent een veelvoud aan verschillende overeenkomsten met elk hun eigen karakter. Naast arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, zijn er de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, het min-maxcontract, de overeenkomst van opdracht, handboeken, regels en divers beleid, die wij kunnen opstellen, beoordelen en waar nodig aanpassen.

Lees meer.

Vakantie, verlof en arbeidsongeschiktheid

Elke vorm van afwezigheid op de werkvloer heeft zijn eigen set van regels, gebruiken en beleid dat moet worden gevolgd. Of het nou gaat om vakantie, ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallings- of adoptieverlof of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Het is belangrijk om je hierover goed te laten informeren om misstappen te voorkomen.

Lees meer.