Het is natuurlijk heel vervelend als uw werkgever uw ontslag voorstelt. Waarschijnlijk zit u met allerlei vragen. Wat moet u wel en niet doen? Krijg ik een ontslagvergoeding en/of een WW-uitkering?

Het belangrijkste is dat u een goed doordachte beslissing neemt. Maar belangrijker nog, waar moet u op letten als uw werkgever uw ontslag voorstelt?

 1. Onderteken niet zomaar

Uw werkgever kan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Voor dat u deze ondertekent is het belangrijk dat u zeker weet of u een ontslagvergoeding krijgt en of u recht heeft op een WW-uitkering.

Als uw werkgever u onder druk zet om de beëindigingsovereenkomst toch te tekenen, geef dan aan dat u eerst informatie en advies wilt inwinnen.

2. Check de voorwaarden

In een beëindigingsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever over het ontslag, zoals:

  • aanleiding van het ontslag
  • opzegtermijn
  • ontslagvergoeding
  • concurrentiebeding
  • verrekening van opleidingskosten
  • uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
  • vrijstelling van werkaanbeveling voor als u gaat solliciteren

3. WW-uitkering

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, is het belangrijk dat aan een aantal vereisten wordt voldaan, zoals het in acht nemen van de voor uw werkgever geldende opzegtermijn.

4. Onderhandel

Er is pas sprake van een (aankomende) beëindiging van de arbeidsovereenkomst als u en uw werkgever overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor het einde van de arbeidsovereenkomst. U heeft dus het recht om te (laten) onderzoeken of de inhoud in uw belang is.

5. Roep hulp in

Bij aangezegd ontslag is het raadzaam de hulp in te roepen van een deskundige, zoals een arbeidsrecht advocaat. Een advocaat kan uw vragen beantwoorden, adviseren over uw mogelijkheden, helpen bij de onderhandelingen of het ontslag volledig aanvechten.

Omdat een werkgever vaak bereid is (een deel van) de kosten van een advocaat te vergoeden, adviseert Arbeid Advocaten om altijd advies in te winnen.

Bent u ontslagen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Arbeid Advocaten adviseert u graag.

Voor spoedeisende gevallen kunt u ons spoednummer bellen (+31) (0)6 412 082 64.