Goedkoper, sneller = 2 winnaars. Tijdens een juridisch conflict hebben strijdende Partijen alleen maar oog voor hun eigen standpunt en ze zijn er van overtuigd dat ze elk sowieso 100% gelijk hebben. Hierdoor is er te weinig oog voor waar het nu werkelijk om gaat en waar het naar toe zou moeten. De discussie blijft hangen in veelal verwijten: “toen zei hij…en daarna deed zij dat….”. op deze wijze met elkaar praten werkt meestal niet. De gemoederen lopen vaak alleen maar hoger op, terwijl de meeste conflicten zich juist goed lenen voor mediation. Probeer eens een vraag te stellen in plaats van een verwijt te maken.

Wat doet een mediator?

In diverse TV formats (het diner, help mijn man is klusser, rijdende rechter, etc. ) zie je een vorm van mediation terug. De programmamaker luistert, stelt vragen toont oprechte interesse en probeert zo goed mogelijk te begrijpen waar het probleem over gaat.. Een mediator doet in grote lijnen hetzelfde en begeleidt partijen op deze manier richting een oplossing waarvoor draagvlak is. Soms wordt het probleem bewust wat zwaarder aangezet. Partijen zwakken het zelf al af, ”…nou ja,…zo erg is het ook weer niet, maar ik vind het niet heel leuk…”. Het begin van een oplossing is er dan al. Het mooiste is als partijen zelf in staat zijn om met een oplossing komen. Vaak is er meer mogelijk qua oplossingen dan gedacht wordt.

Mediation = problemen oplossen!

Hoe zou u eigenlijk het probleem het liefste opgelost willen zien? Met deze vraag is het tijd om principiële standpunten te gaan verlaten en meer en meer te gaan kijken naar elkaars belangen. Wat willen partijen nou echt. Soms kan met een beetje creativiteit tegemoet gekomen worden aan belangen van beide partijen. Een heel simpel voorbeeld was een burenruzie waarbij één van de buren vaak geluidsoverlast veroorzaakte, die werd opgelost in de aanschaf van een koptelefoon…

Krachten bundelen

Helaas zijn niet alle conflicten op zo´n eenvoudige wijze op te lossen. Maar ook in grotere conflicten waarbij meerdere partijen zijn betrokken kan, met de nodige creativiteit veel worden bereikt. Twee ondernemers die elkaar aanvankelijk het leven zuur maakte besloten na een goed gesprek om de krachten te bundelen en te gaan samenwerken (…en met succes!).

Het kan verkeren. Conflicten kosten veel geld en zorgen ervoor dat je onnodig ´s nachts wakker ligt. Het is niet voor niets dat kort geleden het anti vechtscheidingsbeding is gelanceerd, bedoeld om bij het aangaan van het huwelijk al afspraken te maken over een eventueel in de toekomst liggende scheiding. Het is nu eenmaal makkelijker om in goede tijden afspraken te maken dan in slechte tijden. De afspraken die partijen bij akte aangaan stimuleren de goede communicatie en trachten onnodig stukmaken van erfstukken te voorkomen.

Verplichte mediation voordat de zaak aan een rechter wordt voorgelegd, lijkt mij een goed idee, mits het strak wordt ingeregeld. Het zou de werkdruk van rechters kunnen verlichten, terwijl partijen in het bijzonder en de samenleving in het algemeen economisch gebaat zijn bij het snel oplossen van conflicten.

Drie voordelen van mediation op een rij:

  • Over het algemeen goedkoper dan procederen (kosten worden door beide partijen gedragen);
  • Informeler en sneller. Gerechtelijke procedures kunnen jaren duren vanwege de mogelijkheid van hoger beroep.
  • Meer oog voor elkaars belangen, vaak twee winnaars in plaats van twee verliezers (je krijgt in rechte vrijwel nooit 100% gelijk namelijk).

Men associeert mediation vaak met een echtscheiding dat klopt maar is eigenlijk toepasbaar bij ieder conflict. Heb je een conflict die je graag opgelost zou willen hebben, probeer het dan eens met mediation. Je zult versteld staan wat je kunt bereiken! Kijk ook eens op thelegalgroupmediation.nl

E: Jarl@thelegalgroup.nl
T: 070-204 04 88
M: 06-10 96 67 86

Maak gelijk een afspraak!

http://thelegalgroup.nl/#s-24-uur-service