Dat de chemie tussen een werkgever en werknemer verdwijnt, kan de beste overkomen. Als dat het gevolg is van disfunctioneren van de werknemer, dan moet je als werkgever goed beslagen ten ijs komen om de rechter ervan te overtuigen dat de werknemer kan worden ontslagen.  Kortom, een dossier hebben waaruit het disfunctioneren blijkt. Waar moet je aan ontslag bij disfunctioneren denken en wanneer is het dossier “dik” genoeg?

Disfunctioneren

  • Functioneren wordt meetbaar door duidelijke, objectief meetbare afspraken. Leg dus vast wat je verwacht, bijvoorbeeld aan het begin van het jaar of een nieuwe beoordelingsperiode;
  • Voer regelmatig (voortgangs)gesprekken, dat hoeven niet alleen functionerings- of beoordelingsgesprekken te zijn, maar kan ook een tussentijds gesprek zijn, en geef de werknemer altijd een schriftelijke terugkoppeling van het gesprek. Zijn er verbeterpunten, benoem die dan duidelijk en geef aan hoe die verbetert kunnen worden;
  • Stel bij onvoldoende voortgang de vraag aan de werknemer wat hij nodig heeft om zijn functioneren te doen verbeteren;
  • Constateer je dat er weinig tot geen voortgang is, biedt dan tijdig een verbetertraject aan en evalueer regelmatig. Zowel werkgever als werknemer hebben een inspanningsverplichting, beiden zullen initiatief moeten tonen;
  • Is er gedurende het traject geen of onvoldoende verbetering, onderzoek dan de mogelijkheden van een ander geschikte functie binnen de organisatie of denk na over een exit;
  • Een verbetertraject duurt gemiddeld, mits de gesprekken over verbetering van het functioneren schriftelijk en zorgvuldig zijn vastgelegd, minimaal 2 tot 18 maanden. De werkgever moet namelijk aan kunnen tonen er alles aan gedaan te hebben, voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden, om de werknemer te behouden voor zijn functie.
  • Onze ervaring is dat het maken van heldere afspraken meestal leidt tot het inzicht dat partijen beter af zijn om afscheid van elkaar te gaan nemen, dus ook bij werknemer. In dat geval kunnen werknemer en werkgever ervoor kiezen om met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst.

Dossieropbouw

Heel cliché, maar dossieropbouw bij disfunctioneren is voor elk geval uniek. Minimaal 2 maanden tot 1,5 jaar dossieropbouw om tot een beëindiging te komen, geeft al aan dat er vele tinten grijs zijn. De vraag of en wanneer het dossier nu dik genoeg is, is dus niet altijd en in alle gevallen eenvoudig te beantwoorden. Onze tips: (1) leg zoveel mogelijk vast, (2) verlies niet onnodig kostbare tijd en (3) houd je aan bovenstaande punten. Twijfel je over ‘jouw dossier’, laat het dan vrijblijvend door ons toetsen en ontvang een advies waarmee je altijd verder kan.

Voor vragen neem direct contact op via het telefoonnummer:

(+31) 020 379 2321 of (+31) 070 204 0488

Of stuur een e-mail naar:

jarl@thelegalgroup.nl

lorraine@thelegalgroup.nl