Werkgevers en werknemers opgelet! Met ingang van 1 januari 2012 is de vakantiedagen wetgeving ingrijpend gewijzigd. Wat is er veranderd?

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Voor 1 januari 2012 werd onderscheid gemaakt tussen de opbouw van vakantiedagen door zieke en niet zieke werknemers, waarbij zieke werknemers slechts over het laatste half jaar van ziekte vakantiedagen opbouwden.

Dit onderscheid is met ingang van 1 januari 2012 komen te vervallen. De zieke werknemer zal vanaf 1 januari 2012 tijdens de gehele ziekteperiode vakantiedagen opbouwen.

Vervaltermijn vakantiedagen

Om te stimuleren dat arbeidsongeschikte werknemers daadwerkelijk vakantiedagen opnemen en om te voorkomen dat er stuwmeren van vakantiedagen ontstaan, hebben (alle) werknemers vanaf 1 januari 2012 geen vijf jaar de tijd meer om hun opgespaarde vakantiedagen op te maken, maar nog slechts zes maanden.

Dit betekent dat alle niet genoten wettelijke vakantiedagen opgebouwd vanaf 1 januari 2012 met ingang van 1 juli 2013 komen te vervallen, tenzij vast komt te staan dat een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantiedagen op te nemen. Dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

De nieuwe wet geldt niet voor alle vakantiedagen, maar alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Dit zijn de vakantiedagen waar een werknemer volgens de wet recht op heeft, berekend op basis van het aantal uren dat hij wekelijks werkt. Bij een fulltime dienstverband zijn dat 20 dagen per jaar.

Vaak krijgen werknemers meer dan deze 20 dagen. Alle vakantiedagen die ‘extra’ zijn – dus bovenop die 20 dagen komen – worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Die blijven onder de oude regeling vallen.

Gevolgen voor werkgevers

Deze wijzigingen hebben voor werkgevers tot gevolg dat zij een vakantiedagenadministratie dienen bij te houden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen (boven)wettelijke vakantiedagen opgebouwd voor 1 januari 2012 (waarvoor de oude regelgeving geldt), de wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012 (die vervallen na 6 maanden) en de bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012 (die verjaren na 5 jaar).