Het zal niemand zijn ontgaan, vrijwel het hele land ligt nagenoeg plat vanwege de maatregelen die zijn getroffen vanwege het oprukkende Coronavirus. Social distancing is het gesprek van de dag. Niet alleen omdat er toch nog onduidelijkheden zijn over wat nou wel en wat nou niet mag, maar ook en juist omdat we nu opeens worden geconfronteerd met de feitelijke onmogelijkheid om vrijelijk met familie en vrienden af te spreken, met je collega’s samen te werken, jouw favoriete (gym)klasje te volgen of te sporten in jouw gym. Zoiets simpels als naar buiten gaan, kan al de nodige hoofdbrekens opleveren.

Elke dag vindt wel een persconferentie plaats, waarin nieuwe maatregelen worden afgekondigd of maatregelen worden getroffen om werkgever, werknemers en zelfstandigen tegemoet te komen. En niet geheel onterecht. Wij merken namelijk dat vrijwel al onze cliënten op de een of andere manier wel getroffen worden door deze maatregelen.

Daar waar de telefoon tot gister begin van de avond roodgloeiend stond over de werktijdverkorting (WTV), zijn er nu veel vragen over het noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vele vragen niet direct beantwoord kunnen worden, omdat er nog hard gewerkt wordt aan de invoering van dit noodfonds. De verwachting is dat er op korte termijn tot een werkbare uitvoering gekomen kan worden. Een ieder wacht in spanning af…

Wat wel al bekend is over het NOW, is het volgende:

 • De mogelijkheid tot werktijdverkorting wordt per direct stopgezet, en wordt dus vervangen door de tijdelijke maatregelen NOW;
 • Onder de WTV verleende vergunningen blijven gelden, maar bij een verlenging zal het NOW gaan gelden;
 • Ingediende aanvragen onder de WTV worden automatisch omgezet naar een NOW-aanvraag; en
 • Het NOW is een regeling die ziet op een tijdelijke tegemoetkoming (3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van 3 maanden) van de loonkosten voor zowel vast als flexibel personeel.

Deze regeling gaat gepaard met een aantal voorwaarden, die het volgende inhouden:

 • Wil je als werkgever voor de regeling in aanmerking komen, dan mag er geen personeel op grond van bedrijfseconomische redenen ontslagen worden gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen;
 • Er wordt tenminste 20% omzetverlies verwacht; en
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart jl.

En als je nou aan deze voorwaarden voldoet, maak je als werkgever aanspraak op het volgende:

 • De tegemoetkoming in de loonkosten zal maximaal 90% van de loonsom zijn en is afhankelijk van de terugval in omzet;
 • Valt 100% van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever, valt er minder dan 50% omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij 25% minder omzet is dat 22,5%. tegenover deze tegemoetkoming staat dat werkgevers hun personeel 100% loon doorbetalen;
 • Uitgangspunt is dat het UWV op basis van de aanvraag NOW eerst 80% van de verwachte tegemoetkoming als voorschot aan de werkgevers verstrekt. De werkelijke omzetdaling wordt achteraf vastgesteld; en
 • Voor aanvragen boven een bepaalde omvang (wat nog bekend moet worden gemaakt) is een accountantsverklaring vereist.

Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en informeren hier als er meer of nieuwe informatie beschikbaar is.

Heb je vragen of wil je advies, dan kan je altijd contact met ons opnemen.